1,4-butanodiol (1,4-BDO)

Nazwa handlowa produktu: 1,4-butanodiol (1,4-BDO)

Nazwa chemiczna związku: butano-1,4-diol

Synonimy: BDO, glikol tetrametylenowy

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna kleista ciecz, rozpuszczalna w wodzie.

Zastosowanie surowca: w powłokach oraz środkach wiążących, produkcja polimerów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: działa szkodliwie po połknięciu, może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C4H10O2
Gęstość: 1,017 g/cm3
Numer CAS: 110-63-4
Numer WE: 203-786-5