n-Propanol

NPRO

Chemical formula: C3H80
Density: 0,804 g/cm3
CAS: 71-23-8
WE: 200-746-9

NEED HELP SELECTING AN OFFER?

We have access to many products and would be happy to source them for you upon request.

n-Propanol

Trade name: n-propanol

Chemical name of the compound: propan-1-ol

Synonyms: 1-propanol, propyl alcohol

Chemical and physical properties: Colorless, transparent liquid with pungent scent, inflammable, soluble in water and ethanol.

Application: solvent, desinfective agent, analytical reagent, substrate for organic syntheses.

Health safety: Has narcotic effect on humans. In case of acute poisoning may cause nausea, vomit, vertigo, headache, sweating and fainting. Propyl alcohol vapors may cause sleepiness and vertigo. In case of getting into eyes  may cause cornea and retina damage.

More information is available in the product data sheet, available at this address.

n-Propanol

NPRO

Wzór chemiczny: C3H80
Gęstość:  0,804 g/cm3
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE: 200-746-9

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE OFERTY?

Mamy dostęp do wielu produktów i z przyjemnością sprowadzimy je na Państwa życzenie.

n-Propanol (NPRO)

Nazwa handlowa produktu: n-propanol

Nazwa chemiczna związku: propan-1-ol

Synonimy: 1-propanol, alkohol propylowy

Właściwości chemiczne i fizyczne: przezroczysta, bezbarwna ciecz o ostrym zapachu, ciecz łatwopalna, dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz etanolu.

Zastosowanie surowca: rozpuszczalnik, do dezynfekcji powierzchni w medycynie i przemyśle spożywczym, odczynnik analityczny lub chemikalia w syntezie organicznej.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: na organizm człowieka działa narkotycznie. W przypadku ostrych zatruć powoduje nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy, pocenie się oraz omdlenia. Przebywanie w oparach alkoholu propylowego może wywołać uczucie senności oraz zawroty głowy. W przypadku dostania się do oczu może spowodować uszkodzenie rogówki oraz siatkówki.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.