Phthalic anhydride  (PA)

Trade name: Phthalic anhydride

Chemical name of the compound: 2-Benzofuran-1,3-dion

Synonyms: Isobenzofuran-1,3-dion, Benzene-1,2-dicarboxylic anhydride, PA.

Chemical and physical properties: Colorless solid appearing as crystal needles. It dissolves poorly in water, ethanol and ethers, while being soluble in esters and ketons. Exposure to moisture results in hydrolysis to phthalic acid.

Application: Plasticizers (phthalic esters), also fillers and dyers. May be used to produce phenolphtalein through condensation with phenol. May be use to synthesise anthraquinone and its derivatites.

Health safety: Corrodive. Harmful to air passages. Avoid skin contact and swallowing.

Zastosowanie surowca: Substrat do produkcji plastyfikatorów będących głównie estrami ftalowymi i wypełniaczy do polimerów oraz barwników. W wyniku kondensacji z fenolem tworzy fenoloftaleinę. Stosowany do produkcji antrachinonu i jego pochodnych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Żrący. Działa szkodliwie na drogi oddechowe oraz w kontakcie ze skórą, działa szkodliwie po połknięciu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Chemical formula: C8H4O3
Density: 1,53 g/cm³
CAS: 85-44-9