Epichlorohydryna (ECH)

Nazwa handlowa produktu: Epichlorohydryna (ECH)

Nazwa chemiczna związku: 1-chloro-2,3-epoksypropan

Synonimy: (chloromethyl)ethylene oxide; (chloromethyl)ethyleneoxide; (chloromethyl)-oxiran;  (DL)-alpha-Epichlorohydrin; (R,S)-2-Chloromethyl-oxirane; (RS)-Epichlorhydrin; 1,2-Epoxy-3-chloropropane; 1,2-epoxypropane

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o drażniącym zapachu chloroformu; średnio rozpuszczalna w wodzie i dobrze rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych, niezwykle łatwo wybuchowa

Zastosowanie surowca: Przemysłowo Epichlorohydryna jest wykorzystywana do produkcji syntetycznego glicerolu, elastomerów, klejów epoksydowych, plastyfikatorów, eterów i estrów glicydylowych, wodoodpornych żywic stosowanych w przemyśle papierniczym oraz żywic epoksydowych. Wykorzystywana w przemyśle tekstylnym do modyfikacji wełny, farbowania włókien bazujących na poliolefinach, poliakrylonitrylu, poli(chlorku winylu), alkoholu poliwinylowym a także do produkcji włókien antystatycznych. ECH używane jest do produkcji papieru wodoodpornego oraz związków powierzchniowoczynnych, insektycydów, bakteriocydów, fungicydów, farmaceutyków, inhibitorów korozji, dodatków do lubrykantów, związków stosowanych w galwanotechnice cynku, polimerów zapewniających izolację przewodów elektrycznych, opóźniaczy zapłonu i związków bazujących na uretanach. ECH to także rozpuszczalnik dla celulozy, żywic i farb.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Działanie par Epichlorohydryny może powodować: zaczerwienienie spojówek, ból i łzawienie oczu, kaszel, duszności, obrzęk i ból nosa, gardła i oskrzeli, mdłości a nawet wymioty. Skażenie skóry ciekłą Epichlorohydryną może wywoływać ból, zaczerwienienie, powstanie wykwitów (pokrzywki lub pęcherzyków). Znaczący kontakt ze skórą może wywołać objawy podobne do zatruciu inhalacyjnego. Wchłonięcie ECH drogą pokarmową może skutkować oparzeniami błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego, biegunkę, ból brzucha, mdłości, wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego a nawet uszkodzenie nerek. Objawem zatrucia przewlekłego może być spastyczne zapalenie oskrzeli lub astma oskrzelowa, uszkodzenie wątroby czy alergiczne zapalenie skóry w miejscu kontaktu. Kontakt z ECH może także generować nowotwory w miejscach kontaktu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C3 H5 ClO
Gęstość: 1,183 g/cm3
Numer CAS: 106-89-8
Numer WE/EINECS: 203-439-8