Glikol monoetylenowy (MEG)

Nazwa handlowa produktu: Glikol monoetylenowy (MEG)

Nazwa chemiczna związku: Etano-1,2-diol

Synonimy: Etanodiol; Glikol etylenowy; 1,2-dihydroksyetan; Ethylene-D4 Glycol-D2; Ethylene Glycol-D6; 1,2-Ethanediol

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, bezzapachowa, ciecz o słodkawym posmaku. Dobrze miesza się z wodą, alkoholami i innymi związkami organicznymi.

Zastosowanie surowca: Jest bardzo często stosowany jako składnik samochodowych płynów, mieszanki chłodnicze do silników mechanicznych i środki przeciw zamarzaniu.Stosowany do wytwarzania włókien i folii poliestrowych, tereftalanu (PET) żywic polietylenowych. Glikol monoetylenowy jest również ważnym składnikiem przy wytwarzaniu takich produktów, jak: odzież (m.in. tkaniny poliestrowe i polary) i inne wyroby tekstylne (np. tapicerki, dywany i poduszki), opakowania (m.in. pojemniki na żywność), naczynia. MEG utrzymuje wilgoć w związku z czym jest również idealnym składnikiem do zastosowania go przy produkcji lub obróbce włókien poliestrowych, papieru, klejów, farb drukarskich, skóry i celofanu. Wykorzystywany również przy produkcji plastyfikatorów oraz alkidowych włókien syntetycznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: MEG może powodować podrażnienie oczu, łzawienie, ból oka lub zaburzenia widzenia. Samo wdychanie oparów nie jest niebezpieczne, choć wysokie stężenie substancji w powietrzu może spowodować podrażnienie dróg oddechowych. Kontakt ze skórą może być lekko drażniący dla skóry. Substancja nie uczula. Jej spożycie może spowodować nudności i wymioty, depresję ośrodkowego układu nerwowego, kwasicę metaboliczną, tachykardię, nadciśnienie, zastoinową niewydolność serca, zespół niewydolności oddechowej dorosłych, niekiedy może prowadzić do śmiertelnego uszkodzenia nerek.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₂ H₆ O₂
Gęstość: 1,11 g/cm³
Numer CAS: 107-21-1
Numer WE/EINECS: 203-473-3
Numer indeksowy: 603-027-00-1