Kokamid DEA (CDEA)

Nazwa handlowa produktu: Kokamid DEA

Nazwa chemiczna związku: Dietanoloamid kwasów tłuszczowych z oleju kokosowego

Synonimy: N,N-Bis(hydroxyethyl)coco amides; N,N-bis(hydroxyethyl)coco fatty acid amides; cocamide DEA; cocamide diethanolamine; coco diethanolamides; coco diethanolamine; coco fatty acid diethanolamides; coconut DEA; coconut diethanolamides; coconut oil diethanolamides; coconut oil diethanolamine

Właściwości chemiczne i fizyczne: klarowna, żółta lub bursztynowa ciecz o delikatnym kokosowym zapachu i dużej lepkości

Zastosowanie surowca: Kokamid DEA jako substancja myjąca jest przede wszystkim używana w przemyśle kosmetycznym, jako składnik olejków do kąpieli, szamponów i odżywek, farb do włosów czy szminek. CDEA jest także substancją pianotwórczą, stabilizującą i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowoczynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii (poprawia konsystencję) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki zdolności do tworzenia tzw. mieszanych miceli. CDEA stosuje się więc do produkcji mydeł i detergentów, w chemii gospodarczej i proszkach do prania. Jest środkiem wspomagającym barwienie w procesie przetwarzania wyrobów włókienniczych oraz inhibitorem korozji w wodnych, półsyntetycznych i syntetycznych płynach do obróbki metali i środków polerujących.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie Kokamidu może dorowadzić do obrzęku górnych dróg oddechowych i znacznej niewydolności oddechowej a nawet wywoływać astmę. Może powodować podrażnienie skóry (zaczerwienienie i pieczenie), oczu (pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk, uszkodzenie tkanek). Szkodliwe może być połknięcie dużych ilości Kokamidu.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: CH₃(CH₂)nC(=O)N(CH₂CH₂OH)₂
Gęstość: 0,99 g/cm³
Numer CAS: 68603-42-9
Numer WE/EINECS: 271-657-0