Kwas izoftalowy (PIA)

Nazwa handlowa produktu: Kwas izoftalowy (PIA)

Nazwa chemiczna związku: kwas 1,3-benzenodikarboksylowy

Synonimy: 1,3-Benzenedicarboxylic acid; M-Phthalic Acid; Isophthalate acid; 1,3-dicarboxybenzene; 1,3-phthalicacid; Acide isophtalique; acideisophtalique; acideisophtalique

Właściwości chemiczne i fizyczne: krystaliczny, biały proszek o wyczuwalnie nieprzyjemnym zapachu, rozpuszczalny w wodzie

Zastosowanie surowca: Kwas izoftalowy stosowany jest głównie jako półprodukt do produkcji nienasyconych żywic poliestrowych do otrzymywania powłok i farb o wysokiej zawartości części stałych – powłok żelowych (żelkotów). Jest także półproduktem do produkcji komercyjnie ważnych poliestrów (m.in. polibenzimidazol a także polimerów wzmacnianych włóknem szklanym), żywic poliuretanowych i plastyfikatorów. Powłoki proszkowe z dodatkiem PIA są stosowane w produktach t.j.: meble ogrodowe, kosiarki do trawy, automaty sprzedające i części samochodowe. Jest modyfikatorem PET do produkcji butelek i opakowań z tworzyw sztucznych. Zastosowanie znalazł również przy produkcji barwników, leków. Stanowi substrat w syntezie organicznej.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Przy długotrwałym kontakcie kwas izoftalowy może wywoływać lekkie lub umiarkowane podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych. Spożycie może spowodować podrażnienie układu pokarmowego.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C6H4(COOH)2
Gęstość: 1,54 g/cm³
Numer CAS: 121-91-5
Numer WE/EINECS: 204-506-4