Metyloizobutyloketon (MIBK)

Nazwa handlowa produktu: Metylo izobutylo keton (MIBK)

Nazwa chemiczna związku: 4-Metylo-2-pent

Synonimy: Hexone, Izopropyloaceton, 2-Methyl-4-pentanal; 2-Methyl-4-Pentanone; 2-Methylpropyl methyl ketone; 2-methylpropylmethylketone; 2-Pentanone- 4-methyl; 2-Pentanone-4-methyl; 2-pentanone-4-methyl-; 4-Keto-2-methylpentane, 4-metylopentan-2-on

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o charakterystycznym, o przyjemnym charakterystycznym zapachu. Słabo rozpuszcza się w wodzie zaś dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Substancja bardzo łatwopalna.

Zastosowanie surowca: MIBK stosuje się jako: rozpuszczalnik do gum, żywic, środek denaturujący alkohol, farb, lakierów i nitrocelulozy. Wykorzystywany przy ekstrakcji metali rzadkich, jak i syntetyczny środek wspomagający i aromatyzujący oraz rozpuszczalnik ekstrakcyjny w produkcji antybiotyków i innych środków farmaceutycznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Nawet ostra (krótkotrwała) ekspozycja na MIBK może podrażniać oczy i błony śluzowe, powodując osłabienie, bóle głowy, nudności, zawroty głowy, wymioty, brak koordynacji, i narkozę u ludzi. Przewlekłe (długoterminowe) narażenie zawodowe na metyloizobutyloketon może prowadzić do nudności, bólu głowy, uczucia pieczenia w oczach, osłabienie, bezsenność, bóle jelit, i nieznaczne powiększenie wątroby.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₆ H₁₂ O
Gęstość: 0,80 g/cm³
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE/EINECS: 203-550-1
Numer indeksowy: 606-004-00-4