n-PROPANOL

Nazwa handlowa produktu: n-propanol

Nazwa chemiczna związku: propan-1-ol

Synonimy: 1-propanol, alkohol propylowy, propanol, propyl alcohol

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o ostrym zapachu. Łatwopalna, dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz etanolu. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Zastosowanie surowca: Najczęściej stosowany jako rozpuszczalnik. Często stosowany jako środek do dezynfekcji powierzchni w medycynie i przemyśle spożywczym, odczynnik analityczny lub syntezie organicznej.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: na organizm człowieka działa narkotycznie. W przypadku ostrych zatruć powoduje nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy, pocenie się oraz omdlenia. Przebywanie w oparach alkoholu n- propylowego może wywołać uczucie senności oraz zawroty głowy. W przypadku kontaktu z oczami może spowodować uszkodzenie rogówki oraz siatkówki.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C3H80
Gęstość: 0,804 g/cm3
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE: 200-746-9