Octan etylu (ETAC)

Nazwa handlowa produktu: Octan etylu (ETAC)

Nazwa chemiczna związku: Etanian etylu

Synonimy: Eter octowy; Ester etylowy kwasu octowego, Ester octowy; Ethyl acetate, Ethyl ethanoate, Acetic ester

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz, o przyjemnym owocowym estropodobnym zapachu, wysoce łatwopalna; bardzo dobrze rozpuszczalna w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie i olejach, mieszalna z większością rozpuszczalników organicznych

Zastosowanie surowca: Octan etylu jest składnikiem olejków zapachowych i perfum, zmywacza do paznokci a także substancją aromatyzującą w napojach owocowych, bezkofeinowej kawie i herbacie. ETAC jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik farb, zmywaczy, klejów, nitrocelulozy, tworzyw sztucznych, żywic winylowych, żywic estrowych, herbicydów, olejów, tłuszczów, lakierów, farb poligraficznych i jako rozpuszczalnik w procesach przemysłowych. Ponadto wchodzi w skład preparatów biobójczych na insekty a także powłok do pokrywania pojemników, mebli, sprzętu rolniczego, budowlanego i górniczego, samochodów, statków i sprzętu morskiego. Octan etylu wysokiej czystości to reduktor lepkości dla żywic stosowanych w fotorezystorach elektronicznych a także jako środek oczyszczający obwody elektryczne.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Octan etylu jest substancją o małej toksyczności. Działa drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych, oczu i skóry, ma działanie depresyjnie a w dużych dawkach może powodować śmierć z powodu niewydolności oddechowej. Przewlekła ekspozycja może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Pary Octanu etylu mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₄ H₈ O₂
Gęstość: 0,9025 g/cm³
Numer CAS: 141-78-6
Numer WE/EINECS: 205-500-4
Numer indeksowy: 607-022-00-5
info/MSDS