OCTAN n-BUTYLU (NBAC)

Nazwa handlowa produktu: Octan n-butylu (NBAC/BUTAC)

Nazwa chemiczna związku: Octan n-butylu

Synonimy: kwasu octowego butylowy ester, Acetic Acid Butyl Ester; Acetic Acid N-Butyl Ester; Butanyl Acetate; Butyl ethanoate; Butyl Acetate; N-Butyl Acetate; 1-Acetoxybutane

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o charakterystycznym bananowym zapachu, łatwo mieszalna ze wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi, m.in. alkoholami, ketonami, glikolami czy estrami, słabo rozpuszczalna w wodzie

Zastosowanie surowca: Octan butylu stosowany jest w przemyśle jako rozpuszczalnik farb i lakierów nitrowych, celuloidu, tłuszczów, wosków, żywic, acetylocelulozy (łącznie z alkoholem butylowym), olejów hydraulicznych i płynów hamulcowych. Jest także składnikiem formulacji klejowych i twardniejących powłok. W przemyśle kosmetycznym pełni rolę substancji zapachowej, m.in. w bezacetonowych zmywaczach do paznokci. Ponadto NBAC jest czynnikiem anty-korozyjnym w produktach chemii samochodowej a także rozpuszczalnikiem i czynnikiem ekstrakcyjnym w przemyśle farmaceutycznym.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Pary Octanu butylu działają drażniąco na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych. Szczególnie drażniące są pary surowca produkowanego z alkoholu butylowego, otrzymywanego z odpadowego kauczuku syntetycznego. Stężenie powyżej 1,5 mg/dm3 działa bardzo drażniąco na gardło. Octan butylu skażony acetonem i alkoholem działa oszałamiająco, wywołuje szereg skutków, m.in.: łzawienie, pieczenie oczu, drapanie w gardle, kaszel, ślinotok, bóle głowy, ogólne osłabienie, chudnięcie i niedokrwistość. Wywołuje także podrażnienie i depresję ośrodkowego układu nerwowego. W przypadku systematycznego kontaktu występuje ogólne osłabienie organizmu, chudnięcie i niedokrwistość.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₆ H₁₂ O₂
Gęstość: 0,88 g/cm³
Numer CAS: 123-86-4
Numer WE/EINECS: 204-658-1
Numer indeksowy: 607-025-00-1