OCTAN n-PROPYLU (NPAC)

Nazwa handlowa produktu: Octan propylu

Nazwa chemiczna związku: Octan n-propylu

Synonimy: ester propylowy kwasu octowego; 1-Acetoxypropane; 1-Propyl acetate; 1-propylacetate; 1-PropylAcetate; n-Propyl ethanoate; n-Propyl acetate; Propylacetate; Acetic acid propyl ester;                         n-Propyl ester of acetic acid; Ethanoicacid, propylester; Natural Propionic Acid

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, lotna ciecz o charakterystycznym łagodnie owocowym zapachu i gorzkawo-gruszkowym smaku

Zastosowanie surowca: Octan n-propylu jest stosowany jako rozpuszczalnik (mniej lotny niż octan etylu i umożliwiający rozpuszczanie mniej polarnych żywic) w przemysłowej produkcji powłok i farb drukarskich, naturalnych i syntetycznych żywic (m. in.: azotan celulozy, akrylany, kalafonia, plastyfikatory, woski, oleje i tłuszcze), lakierów do drewna, naturalnych i syntetycznych barwników oraz tworzyw sztucznych. NPAC stosowany jest do produkcji insektycydów, klejów, smarów, olejów do obróbki metali a także w przemyśle perfumeryjnym, poligraficznym, spożywczym (aromat gruszkowy) czy środkach czystości. Jest również odczynnikiem laboratoryjnym.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Kontakt z oczami i skórą nie skutkuje poważnymi obrażeniami. Pary o wysokim stężeniu mogą powodować podrażnienia błon śluzowych, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, senność, kaszel, płytki oddech, ucisk w klatce piersiowej, objawy depresyjne a nawet utratę przytomności.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₅5H₁₀O₂
Gęstość: 0,888 g/cm3
Numer CAS: 109-60-4
Numer WE/EINECS: 203-439-8
Numer indeksowy: 607-024-00-6