ALKOHOLE

Alkohol izopropylowy (IPA)

Izobutanol (IBA)

n-PROPANOL

2-Etyloheksanol (EH)

FENOLE

Bisfenol A (BPA)

Fenol (PHE)

AMINY

Dietyloamina (DEA)

Monoetyloamina (MEA)

Izopropyloamina (MIPA)

Trietyloamina (TEA)

KETONY

Diizobutyloketon (DIBK)

Metyloetyloketon (MEK)

Metyloizobutyloketon (MIBK)

BEZWODNIKI KWASOWE

Bezwodnik kwasu ftalowego (PA)

Bezwodnik kwasu maleinowego (MA)

Bezwodnik tetrahydroftalowy (THPA)

INNE

Epichlorohydryna (ECH)

Kokamid DEA (CDEA)

Sól sodowa kwasu lauryloetoksysiarkowego (SLES 70)

Styren monomer (STY)

2,4-Diizocyjanianotoluen (2,4-TDI)

2,6-Diizocyjanianotoluen (2,6-TDI)

4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu (MDI)

DIOLE

Glikol Dietylenowy (DEG)

Glikol dipropylenowy (DPG)

Glikol monoetylenowy (MEG)

Glikol monopropylenowy (MPG)

1,3-butanodiol (1,3-BDO)

1,4-butanodiol (1,4-BDO)

ETERY

Metoksypropanol (MP)

ETOKSYPROPANOL (EP)

Tetrahydrofuran (THF)

ESTRY

Akrylan butylu (BA)

Octan etylu (ETAC)

Octan metoksypropylu (PMA)

OCTAN n-BUTYLU (NBAC)

OCTAN n-PROPYLU (NPAC)

Metakrylan metylu (MMA)

Monomer octanu winylu (VAM)

KWASY

Kwas adypinowy (ADA)

Kwas izoftalowy (PIA)